+38 044 502 6718

КАПІТАЛ ПЛЮС
надає
професійну експертизу
у сфері аудиту

Ми проконсультуємо в проєктах будь-якої складності, надамо професійну експертизу в галузі аудиту, фінансів, податків, бухгалтерського обліку та консалтингу

аудит це:

1

\\\

2

\\\

3

\\\

Коли вам потрібен аудит?

  \\\
  \\\
  \\\
  \\\
  \\\
  \\\
  \\\

  \\\

  \\\

  \\\

  \\\

Кому можуть бути кориснимиаудиторські послуги?

1

\\\

2

\\\

3

\\\

Міжнародна класифікація виділяє понад \\\ видів аудиторських послуг.
Найпопулярніші з них включають в себе

  \\\
  \\\
  \\\
  \\\
  \\\
  \\\

фінансове консультування

– комплекс послуг, пов'язаних з ефективним управлінням коштами та іншими активами підприємства, грамотним розподілом бюджету та зовнішніми інвестиціями з метою отримання прибутку

Основна мета фінансового консультування:

– підвищити ефективність роботи підприємства, що, в свою чергу, призведе до розвитку бізнесу та збільшення прибутку шляхом розробки економічно ефективних стратегій розвитку бізнесу та планів їх реалізації

  незалежний аналіз та оцінка фінансової сторони бізнесу
  визначення наявних проблем
  розробка ефективних методів управління фінансовими ресурсами
  формування оптимальної фінансової політики
  встановлення правильних короткострокових і довгострокових цілей у сфері фінансів
  оцінка існуючих інвестиційних проєктів
  оцінка фінансових перспектив підприємства в цілому

Етапи фінансового консультування:

 • аналіз

  робота з інформацією, статистикою, вивчення бухгалтерських проблем і досягнення цілей, поставлених клієнтом

 • проєктування

  формування ефективного плану для вирішення існуючих проблем і досягнення поставлених клієнтом цілей

 • консультація

  обговорення проєкту, надання рекомендацій щодо впровадження змін

 • реалізація ідей

  практичне використання створеного плану, корекція неефективних методів

бізнес-консалтинг

– надання експертних консультацій керівникам підприємств та представникам малого, середнього та великого бізнесу для відновлення стабільності

Основна мета бізнес-консалтингу:

– оцінити стан підприємства та шляхи підвищення ефективності бізнесу і вирішення існуючих проблем, що впливають на кінцевий результат підприємства, шляхом незалежної оцінки поточної діяльності та аналізу процесів і формування рішення для досягнення бажаного результату

  необхідно підвищити ефективність вже стабільного бізнесу, наприклад, масштабуватися
  виникають труднощі або проблеми, які не вдається вирішити самостійно, в тому числі конфлікти з партнерами
  потребна допомога керівництва або фахівців
  підприємство перебуває на межі краху або банкрутства
  власники бізнесу планують продати свій бізнес і важливо врахувати всі деталі
  власники бізнесу потребують середовища для незалежної оцінки нових рішень та їх впровадження
  необхідно реалізувати складний проєкт, для якого власних ресурсів буде недостатньо
  немає ідей для просування нових продуктів чи послуг

Етапи бізнес-консалтингу:

 • постановка проблеми

  проводиться аналіз ринку та виявляються поточні проблеми підприємства

 • оцінка поточної ситуації

  незалежний експерт оцінює, наскільки поточні проблеми впливають на бізнес і перешкоджають розвитку

 • розробка плану

  формується стратегія для вирішення раніше виявлених проблем

 • реалізація стратегії

  обрані рішення втілюються в життя

ІТ-консалтинг

– проєктно-орієнтована діяльність, спрямована на підвищення ефективності роботи підприємства та стимулювання його розвитку, а також зниження витрат за рахунок впровадження інформаційної системи управління бізнес-процесами

Основна мета ІТ-консалтингу:

– оптимізувати витрати на впровадження системи управління, зокрема зменшити витрати на утримання корпоративної мережі та закупівлю нових комп'ютерів

  створити ефективну структуровану інформаційну систему для управління підприємством
  повністю або частково автоматизувати різні бізнес-процеси
  знайти найкращі ІТ-рішення та впровадити їх у бізнес
  своєчасно модернізувати інформаційну систему, програмне забезпечення та парк наявної комп'ютерної техніки; забезпечити безперебійну роботу підприємства у разі оновлення програмного чи апаратного забезпечення
  виявити всі слабкі місця існуючої ІТ-системи та реорганізувати її, якщо це необхідно
  захистити корпоративні дані
  зробити управління бізнесом більш прозорим і зрозумілим
  полегшити документообіг та комунікацію всередині підприємства
  значно покращити контроль за роботою персоналу
  зменшити кількість помилок у повсякденних бізнес-завданнях

Етапи ІТ-консалтингу:

 • аудит та оцінка існуючих систем

  перевірка ефективності роботи додатків, комерційних сайтів, програм передачі даних, визначення їх надійності, безпеки та відповідності бізнес-цілям підприємства

 • розробка оптимальної ІТ-стратегії

  відповідно до потреб створення програми розробки та впровадження ІТ-системи, яка дозволяє безболісно вводити в експлуатацію нове програмне забезпечення та забезпечувати підтримку всіх бізнес-процесів (управління фінансами, маркетинг тощо) з урахуванням своєчасної модернізації ІТ-системи з ростом підприємства

 • формулювання вимог до майбутньої системи та її елементів

  врахування складності бізнес-процесів, технічних характеристик системи, необхідності створення єдиного інформаційного простору на підприємстві

консалтинг з питань управління

– комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення форм управління та ведення бізнесу, роботи управлінського персоналу, керівників і топ-менеджерів для налагодження взаємодії, оптимізації всіх робочих процесів і в кінцевому підсумку збільшення обсягів виробництва, зміцнення ринкових позицій, збільшення кількості клієнтів і прибутку, зниження витрат, термінів виробництва тощо

Основна мета управлінського консалтингу:

– створити більш ефективну систему управління бізнесом і підвищити його прибутковість; усунути негативні фактори, що впливають на розвиток підприємства, і вибрати оптимальний шлях розвитку – повністю або частково автоматизувати різні бізнес-процеси

  виявлення сильних і слабких сторін підприємства через ретельний аналіз бізнесу (зовнішніх і внутрішніх процесів) та їх оптимізацію
  визначення оптимальної стратегії розвитку, можливостей та перспектив підприємства
  прискорення досягнення цілей підприємства
  вирішення управлінських та бізнес-завдань
  пошук спільних точок дотику з бізнес-партнерами, постачальниками та цільовою аудиторією
  впровадження ефективних стратегій і методів управління
  навчання управлінської команди

Етапи управлінського консалтингу:

 • стратегічний консалтинг

  аналіз ринку на локальному та глобальному рівні, продуктів, цільової аудиторії, ніші та конкурентів, динаміки виробництва та споживання, розвитку технологій – для прораховування логістики, всіх ризиків та створення оптимальної бізнес-моделі

 • планування, організація ресурсів

  побудова ефективної системи управління (розподіл функцій, повноважень, відповідальності, матеріального стимулювання, побудова системи бізнес-процесів та інформаційного обміну і документообігу, системи прогнозування, планування та аналізу, побудова оптимальної структурно-функціональної схеми)

 • маркетинговий консалтинг

  розробка найбільш оптимальної стратегії просування підприємства та його продуктів, вивчення конверсії продажів і поведінки цільової аудиторії для отримання контролю над ситуацією

 • HR консалтинг

  підбір та навчання персоналу, робота з мотивацією співробітників, створення ефективної системи управління, розвиток корпоративної культури

ПОСЛУГИ З АУДИТУ

01

Аудит фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО та МСФЗ (IFRS)

Обговорити проєкт →

02

Аудит підприємств суспільного значення

Обговорити проєкт →

03

Аудит при продажу або придбанні бізнесу

Обговорити проєкт →

04

Аудит консолідованої звітності

Обговорити проєкт →

05

Аудит при залученні інвестицій

Обговорити проєкт →

06

Аудит у форенсік-розслідуваннях

Обговорити проєкт →

07

Аудит при продажу або придбанні бізнесу

Обговорити проєкт →

08

Аудит для перевірки ефективності бізнесу

Обговорити проєкт →

09

Аудит нефінансової звітності з КСВ та екологічної діяльності

Обговорити проєкт →

10

Аутсорсинг функції внутрішнього аудиту компанії

Обговорити проєкт →

11

Тематичні та спеціальні аудиторські перевірки

Обговорити проєкт →

12

Аудит при регулярному підтвердженні звітності банків, фінансових установ, емітентів та професійних учасників ринку капіталу

Обговорити проєкт →

як ми працюємо

icon

Оформлення заявки

Залишайте свої контакти та питання і наш фахівець зв'яжеться з вами для призначення зустрічі

icon

Комерційна пропозиція

Визначивши цілі та задачі проєкту, ми підготуємо для вас індивідуальну пропозицію

icon

Обговорення проєкту

В рамках зустрічі ми обговоримо оптимальний термін та етапи проєкту та погодимо дедлайни

icon

Підписання договору

З кожним клієнтом ми підписуємо договір та угоду конфіденційності, що гарантує вашу впевненість

НАШі експерти

— клієнти довіряють нам найскладніші питання, бо знають, що ми допоможемо їм знизити ризики для бізнесу

Illustration

Керуючий партнер

ТетянаШевцова

реєстраційний номер 100834

Тетяна Шевцова — професійний аналітик, спеціаліст з питань оподаткування, зокрема з податку на прибуток, ПДВ, рентних платежів. Займається аудитом з 1996 року.
Тетяна є співавтором законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал», а також багатьох законопроєктів (зокрема змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України), а також є автором публікацій та статей з бухгалтерії, аудиту в спеціалізованих виданнях, має досвід публічних виступів.
Тетяна є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; Федерації роботодавців України; Спілки українських підприємців (СУП); Ради Спілки підприємців малого, середнього та бізнесу України; Ради Торгово-промислової палати України Всеукраїнського об’єднання роботодавців, а також член Громадських рад при Міністерстві фінансів та Державній податковій службі України (Голова Комітету з аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування) , працює в Експертно-апеляційній раді при Мінфіні з питань реформування податкового законодавства, методології оподаткування та адміністрування податків.

au.moc.sulp-latipac%40avostvehs.t


Illustration

Директор департаменту аудиту

ІгорЦехмістренко

реєстраційний номер 100830

Ігор є професійним аудитором та аналітиком та має понад 20 років досвіду роботи у фінансово-економічній сфері.
Як податківець (податок на прибуток, ПДВ, рентні платежі), фахівець у сфері фінансових компаній, практикуючий юрист та менеджер проєктів, Ігор очолив відділ аудиту та розвиває співпрацю з великими українськими та міжнародними компаніями.
Ігор Цехмістренко є членом Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

au.moc.sulp-latipac%40oknertsimhcez.i


Illustration

Директор департаменту консалтингу

ОлександрДаниленко

реєстраційний номер 102489

Олександр Даниленко має понад 25 років досвіду роботи у фінансово-економічній сфері та досвід роботи головним бухгалтером, та головним редактором провідних професійних бухгалтерських та фінансових видань.
Автор понад 700 статей з питань оподаткування та бізнесу, бухгалтерського обліку та права, автор книг з питань оподаткування та бізнесу.
Олександр працював аудитором, керівником консалтингу в провідних аудиторських компаніях. Спеціалізується на оподаткуванні операцій з нерезидентами. Як експерт неодноразово брав участь у розробці проєктів законів та нормативних актів.
Олександр Даниленко є членом Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

au.moc.sulp-latipac%40oknelynad.o


Illustration

Партнер | Аудитор

ОксанаНабоченко

реєстраційний номер 100826

Оксана Набоченко — аудитор, професійний аналітик. Вона спеціаліст з оподаткування (податок на прибуток, ПДВ, валютні операції) та фахівець у сфері фінансових компаній; керівник проєктів.
Оксана постійно вдосконалює свої знання, у 2015 році закінчила курс за програмою «Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ».
Стаж роботи Оксани у фінансово-економічній сфері становить понад 20 років. Спеціалізується на діяльності компаній з управління активами та оподаткуванні операцій з нерезидентами.
Оксана є членом Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

au.moc.sulp-latipac%40oknehcoban.o


Illustration

Партнер | Аудитор

Ольга
Завгороднєва

реєстраційний номер 100825

Ольга Завгороднєва — аудитор, спеціаліст з аудиту/огляду окремої та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ та ПСБО, впровадження узгоджених процедур перевірки вірності податкових декларацій. Спеціалізується на проведенні аудиту в готельному бізнесі, оренді нерухомості та видобутку корисних копалин.
Ольга має 13 років професійного досвіду в сфері аудиту, у тому числі 5 років як ключовий партнер з аудиту.
Ольга Завгороднєва є членом Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

au.moc.sulp-latipac%40avendorogvaz


контакти

Аудиторська фірма «Капітал плюс»

вулиця Кирилівська, 14/18, офіс 49, м. Київ, 04080
+38 (044) 502 67 18+38 (050) 315 51 35
au.moc.sulp-latipac%40rotidua
Фінансовий аудитПодатковий консалтингФінансовий консалтинг


Українська група аудиторських компаній «Капітал Плюс» — 2 окремі фірми, що провадять свою діяльність під спільною брендовою назвою та є пов'язаними особами: ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» та ТОВ «Аудиторська компанія «Капітал Плюс».
Група «Капітал Плюс» надає послуги у сфері аудиту та надання впевненості, консалтингу, фінансового консультування, послуги з питань управління ризиками, оподаткування та інші супутні послуги українським клієнтам та міжнародним групам компаній всіх галузей економіки.
За результатами 2019 фінансового року, група «Капітал Плюс», за оцінками аналітиків ринку, входила до ТОП-20 найбільших аудиторських фірм України.

обговорити проєкт

Залиште свої дані: ми зв'яжемось із вами найближчим часом

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.