+38 044 502 6718

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

різноманітність, включеність, приналежність і справедливість

— про найцінніший актив, який не перебуває на балансі підприємства

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛабо людські ресурси

Людський капітал — це сукупність нематеріальних активів, економічна цінність знань і навичок працівника — сукупність його навичок і знань, перспективність і відповідність поточним потребам, і тих, що з'являться в майбутньому. Це такі речі, як обізнаність, знання, інтелект, навички, здоров'я, а також людські якості, такі як вірність, креативність, надійність тощо.
Людський капітал підвищує продуктивність і, отже, прибутковість компанії. Тому чим більше компанія інвестує у своїх співробітників, тим вищі її шанси на продуктивність і успіх.
Саме з цих причин, щоб досягти високого рівня якості послуг, Група Капітал Плюс встановила ефективну політику та процедури найму та управління персоналом. Вони охоплюють наступні напрямки діяльності компанії:
● встановлення професійних рівнів та посадових обов’язків працівників● призначення робочої групи з урахуванням компетенції та характеру завдання● планування потреб і набір персоналу● атестація та оцінка роботи працівників● розвиток і навчання персоналу● преміювання, мотивація та перегляд заробітної плати● відповідальність персоналу за дотримання стандартів якості та внутрішньої політики● положення та інші нормативні документи Товариства

кадроваполітика

Капітал Плюс встановив політику та процедури, які забезпечують достатню впевненість у тому, що компанія та її персонал дотримуються відповідних етичних вимог, а також що працівники також мають необхідні навички для виконання прийнятих завдань.
Перш за все, Компанія керується Кодексом етики Ради з міжнародних етичних стандартів для бухгалтерів (Кодекс IESBA) — закріпленими ним фундаментальними принципами професійної етики:● чесність● об’єктивність● професійна компетентність та належна обачність● конфіденційність● професійна поведінкаСформована керівництвом Товариства кадрова політика відображена в таких нормативних документах, якПравила внутрішнього розпорядкуКолективний договір.
Для того, щоб керівництво «Капітал Плюс» було достатньо впевнене в тому, що персонал має/буде мати необхідні навички для виконання поставлених завдань, при прийомі на роботу визначаються кваліфікація потенційного працівника, його розум, порядність, чесність, інтерес до професії , професійні досягнення та досвід, базові основи (МСФЗ, П(С)БО, інші закони та нормативні акти).Для стимулювання своїх працівників керівництво Компанії запроваджує:— підвищення рівня відповідальності в робочих завданнях— надання консультацій та оцінка результатів діяльності персоналу.
Щоб забезпечити постійно високий рівень компетентності персоналу:
Капітал Плюс у всьому, що він робить, впроваджує різноманітність, інтеграцію, приналежність і справедливість. 
Компанія віддана своїй роботі і завжди прагне бути організацією, де кожного поважають і чують.

 • icon

  Капітал Плюс

  має 25-річний досвід надання послуг українському та іноземному бізнесу

 • icon

  Капітал Плюс

  це платформа для прогресу та самореалізації людей, які хочуть розширити свій кругозір, стати сильними професіоналами та навіть мати можливість впливати на життя суспільства

 • icon

  Капітал Плюс

  дозволяє зануритися в проєкти, гідні фахівця, працювати з великою кількістю цікавих і корисних клієнтів, швидко досягти професійного рівня знань і компетенції в сфері фінансів

 • icon

  Капітал Плюс

  це стабільний, згуртований колектив, що радо приймає тих, хто прагне професійно розвиватися та є щирими і доброзичливими людьми

 • icon

  Капітал Плюс

  це компанія, яка може допомогти розпочати чи продовжити шлях до успішної кар’єри аудитора чи консультанта


БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТААУДИТОРІВ ТА ПЕРСОНАЛУ

Наявність у Компанії персоналу з кваліфікацією та компетенціями, що відповідають займаній посаді, є ключовою умовою кар’єрного зростання та просування по службі, а також визначальним фактором конкурентоспроможності працівника. Працівники зобов'язані з власної ініціативи підтримувати належний рівень кваліфікації та компетентності шляхом постійного вдосконалення своїх професійних знань і навичок.
Крім того, поява нових технологій, методологій та зміни корпоративних вимог роблять навчання співробітників надзвичайно необхідним процесом.


Illustration

Чому вам требаі працювати в Капітал Плюс?

Капітал Плюс забезпечує створення належних умов для розвитку і підтримки постійно високого рівня компетентності персоналу шляхом:
● надання персоналу доступу для ознайомлення з професійними стандартами, локальними документами фірми щодо якості надання аудиторських послуг тощо● надання інформації про поточні зміни професійних стандартів● забезпечення спеціальною літературою з нововведеннями та матеріалами загального інтересу● доведення до персоналу інформації та вимог законодавства з питань податкового законодавства, бухгалтерського обліку та аудиту тощо● надання доступу до спеціалізованих платних інформаційних ресурсів з професійної тематики● надання персоналу можливості отримати досвід роботи шляхом участі в різноманітних завданнях з метою підвищення професійних навичок безпосередньо на робочому місці● наставництво більш досвідченого персоналу (коли більш досвідчений і кваліфікований працівник передає менш досвідченому підопічному знання та навички, необхідні для ефективного виконання професійних обов’язків), наприклад, інших членів робочої групи● надання можливості відвідувати спеціалізовані заходи, організовані Компанією або сторонніми організаціями (семінари, вебінари, конференції з професійних питань тощо)● робота або участь персоналу Товариства в професійних комітетах, підготовці публікацій, проведенні наукових семінарів і конференцій, в інших формах професійної діяльності

Організація навчання

Компанія організовує навчання персоналу шляхом:
● внутрішнього навчання, семінарів та дискусій (щодо відповідності політикам, положенням і процедурам Компанії, методології та методів виконання певних завдань, а також технічних і «м’яких» навичок)● тренінгів з питань етики та відповідності● конференцій, семінарів, майстер-класів, вебінарів чи тренінгів за рахунок компанії● направлення на стажування до іншої організації чи аудиторської фірми● у виняткових випадках — шляхом направлення на навчання до навчальних закладів● залучення кваліфікованих сторонніх осіб або організацій для проведення навчання працівників
На організацію і методи навчання також впливає конкретна мета:


Старший персонал проходить професійне навчання для отримання відповідних професійних сертифікатів (ACCA, DipIFR тощо), а менеджери, які вже мають відповідні сертифікати, особисто проводять навчання для молодшого персоналу. Сертифіковані аудитори проходять обов'язкове зовнішнє підвищення професійних знань.
Виконання працівником індивідуально визначеного плану навчання та підвищення кваліфікації є елементом оцінки його роботи та отримання мотиваційної винагороди.

  Адаптація до нових умов
  Атестаційне навчання
  Удосконалення навичок командної роботи
  Розвиток лідерських якостей

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Розділ IVАТЕСТАЦІЯ АУДИТОРІВСтаття 19. Атестація аудиторівП. 18Інформація про осіб, які проводять освітні заходи, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на підставі заяви таких осіб та відповідного рішення комісії з атестації.

Верховна Рада України.Законодавство України

чотири кар'єрні сходинки

вакансії

Основні обов'язки:

• Виконання процедури аудиту під керівництвом керівника аудиту• Підготовка робочої документації в рамках програм аудиту• Участь у відрядженнях по Україні• Підготовка інформації в Excel та Word

Ви наш кандидат, якщо:

• Студент останнього курсу, готовий працювати повний робочий день• Випускник без досвіду роботи, але з хорошими теоретичними знаннями та хорошим знанням Excel

Основні вимоги:

• Професійна освіта (бухгалтерський облік, аудит)• Аналітичний склад розуму• Вміння працювати з великим об'ємом даних• Готовність до відряджень по Україні• Справжня готовність до навчання та самонавчання• Впевнене користування Excel, Word• Базові знання П(С)БО та/або МСФЗ• Комунікабельність, активна життєва позиція, націленість на результат

Основні обов'язки:

• Самостійне проведення аудиторських процедур у клієнта• Підготовка робочої документації в рамках програм аудиту• Участь у відрядженнях по Україні• Підготовка інформації в Excel та Word

Ви наш кандидат, якщо:

маєте мінімум 2 роки досвіду:• Помічником аудитора• Помічником головного бухгалтера• Бухгалтером• Єдиним бухгалтером, заступником головного бухгалтера

Основні вимоги:

• Професійна освіта (бухгалтерський облік, аудит)• Аналітичний склад розуму• Вміння працювати з великим об'ємом даних• Готовність до відряджень по Україні• Справжня готовність до навчання та самонавчання• Базові знання Податкового кодексу України• Впевнене користування Excel, Word• Впевнене знання МСФЗ та П(С)БО• Комунікабельність, активна життєва позиція, націленість на результат

Основні обов'язки:

• Незалежне проведення аудитів• Підготовка робочої документації в рамках програм аудиту• Участь у відрядженнях по Україні• Підготовка інформації в Excel та Word

Ви наш кандидат, якщо:

• Маєте сертифікат аудитора (обов'язкова умова)• Впевнено знаєте П(С)BO та МСФЗ (диплом DipIFR Rus буде додатковою перевагою)• Впевнено знаєте Міжнародні стандарти аудиту• Маєте впевнені практичні навички роботи з Excel та Word (обов’язково)

Основні вимоги:

• Своєчасне та якісне виконання завдання• Вміння працювати в команді та давати завдання асистентам• Аналітичний склад розуму• Вміння працювати з великим об'ємом даних• Готовність до відряджень по Україні• Справжня готовність до навчання та самонавчання• Впевнене знання Податкового кодексу України• Впевнене користування Excel, Word• Впевнене знання МСФЗ та П(С)БО• Комунікабельність, активна життєва позиція, націленість на результат

Основні обов'язки:

• Незалежне проведення аудитів• Підготовка робочої документації в рамках програм аудиту• Участь у відрядженнях по Україні• Підготовка інформації в Excel та Word

Ви наш кандидат, якщо:

• Маєте сертифікат аудитора• Впевнено знаєте П(С)БО та МСФЗ (диплом DipIFR Rus)• Впевнено знаєте Міжнародні стандарти аудиту• Маєте впевнені практичні навички роботи з Excel та Word• Маєте 5 років досвіду роботи в аудиторській компанії

Основні вимоги:

• Визначення стратегії та окремих етапів аудиту• Вміння працювати в команді та ставити завдання аудиторам, асистентам аудитора• Аналітичний склад розуму• Вміння працювати з великим об'ємом даних• Готовність до відряджень по Україні• Справжня готовність до навчання та самонавчання• Впевнене знання Податкового кодексу України• Впевнене користування Excel, Word• Впевнене знання МСФЗ та П(С)БО• Ініціативність, комунікабельність, активна життєва позиція, націленість на результат

Приєднуйтесь до команди

Натисніть кнопку
і заповніть форму