+38 044 502 6718

ПОЛІТИКА 

КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
захисту персональних даних
останнє оновлення
06 жовтня 2021 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сайт capital-plus.com.ua (далі за текстом – Сайт) належить Групі аудиторських компаній «Капітал Плюс» (далі за текстом – Капітал Плюс або Ми), юридичнім особам, які зареєстровані і діють відповідно до вимог законодавства України. Наші контактні дані та адреса наведені в кінці цієї Політики конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика). Ми є володільцем даних, які обробляємо відповідно до цієї Політики (за винятком випадків, де зазначено інше).
Ми з повагою ставимось до особистих (персональних) даних всіх без винятку Користувачів Сайту (далі за текстом – Користувачі або Ви), приймаємо на себе зобов'язання стосовно захисту конфіденційності таких даних, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту кожному Користувачеві.
Капітал Плюс діє в рамках Політики, текст якої викладено нижче. Політика є невід'ємною частиною угоди між вами та нами щодо використання Сайту і націлена на публічне інформування вас про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що подається в рамках надання Послуг Капітал Плюс.
Зокрема, Політикою встановлені: порядок здійснення нами обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Капітал Плюс з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для Користувачів щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у вас щодо практики захисту персональних даних.
Користуючись цим Сайтом, ви даєте згоду на збір та обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Ми зберігаємо за собою право періодично вносити зміни, корегувати, додавати і видаляти або оновлювати цю Політику на власний розсуд без попереднього повідомлення в будь-який час та з будь-якої причини. В той же час ми будемо публікувати будь-які зміни на цій сторінці, щоб ви були повністю проінформовані щодо типів інформації, яку ми збираємо, того, як ми її використовуємо, та за яких обставин вона може бути розголошена.
Дата останнього оновлення Політики буде зазначена в рядку «Останнє оновлення» на початку цієї сторінки.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Всі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики, трактуються відповідно до чинного законодавства України (зокрема, Закону України «Про захист персональних даних», далі за текстом – Закон). У Політиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
● Сайт Капітал Плюс – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім'ям capital-plus.com.ua● Капітал Плюс – отримувач персональних даних користувачів;● Користувач – фізична особа, яка відвідує Сайт Капітал Плюс та/або користується інформацією, розміщеною на Сайті Капітал Плюс для замовлення послуг Капітал Плюс;● персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована● суб'єкт персональних даних – Користувач, персональні дані якого обробляються● обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, систематизація, уточнення (оновлення, зміна), використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем● послуги – послуги, які Капітал Плюс може надавати Користувачу, перелік та опис яких розміщений на Сайті Капітал Плюс● реєстрація – первинна передача Користувачем своїх персональних даних Капітал Плюс, що здійснюється за номером телефону або через адресу електронної пошти, вказані на Сайті Капітал Плюс● уповноважена особа – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини● третя особа – будь-яка особа, за винятком Користувача, Капітал Плюс, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Інші терміни, що використовуються у Політиці, вживаються у значеннях, наведених у Законі.

ЗБИРАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Більшість наших послуг не потребує жодної форми реєстрації, що дозволить вам відвідувати Сайт, не повідомляючи нам, хто ви є. Тим не менш, якщо ви надсилаєте запит або резюме, вам, можливо, буде потрібно заповнити деякі поля (деякі з них є обов'язковими, а деякі можна заповнити за бажанням). У таких випадках, якщо ви приймаєте рішення приховати якісь особисті дані, запитувані нами, вам може не надаватися можливість доступу до певних розділів Сайту і нашої відповіді на ваш запит.
Ми обробляємо персональні дані в цілях, про які ми інформуємо вас, коли запитуємо у вас інформацію. Ми зберігаємо ваші дані відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI, або етичних вимог щодо звітності або зберігання документації.
При використанні вами Сайту здійснюється обробка ваших даних, а саме:● дані, які ви надаєте при заповненні реєстраційних форм● файли cookie● ір-адреси● параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).Ми можемо обробляти ваші персональні дані, якщо:● ви є нашим замовником або постачальником (або зацікавлені в тому, щоб стати ним)● ви користується нашими послугами або продуктами, які ми розробили● ви працюєте на нашого замовника або постачальника, або на когось, хто користується нашими послугами чи продуктами, які ми розробили● ви є потенційним клієнтом (або працюєте на клієнта), якому ми хочемо розповісти про наші послуги або запропонувати їх● ви наш працівник, підрядник або зацікавлений у співпраці з нами.

 • Неперсоніфіковані дані

  При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи, інші відомості стосовно вашого трафіку не обробляються і не зберігаються. Ми збираємо дані про статистику відвідування Сайту: технічна інформація (що не є персональними даними) може містити дані про адресу інтернет-протоколу (IP), який використовується для під'єднання комп'ютера до Інтернету, ваші реєстраційні дані, тип та версію браузера, часовий пояс, операційну систему та платформу; інформацію про ваш візит, включаючи повні унікальні локатори ресурсів (URL), історію відвідувань та переміщень нашим Сайтом, історію переходу з нашого Сайту (дата та час включно), послуги, які ви переглядали чи шукали, час відгуку сторінки, помилки під час завантаження, тривалість перебування на певних сторінках, інформацію про активність на сторінці (наприклад, прокручування, кліки та наведення курсора миші), способи переходу зі сторінки, а також номер телефону чи іконку соціальної мережі, яку ви використали для зв'язку з нами. Тобто під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається нам в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на вашому пристрої програмного забезпечення. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, вас буде повідомлено в момент збору такої інформації.

 • Які персональні дані ми збираємо

  Ми збираємо лише ті персональні дані, які свідомо надані вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту (наприклад, ім'я і прізвище, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дати народження тощо; персональні дані, отримані у процесі спілкування з вами по телефону, електронній пошті, через Сайт, соціальні мережі або іншим способом), що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до мети їх обробки, зазначеної в цій Політиці. У разі надсилання електронною поштою запиту (запитання, побажання або повідомлення загального змісту) на адресу au.moc.sulp-latipac%40rotidua, Капітал Плюс не збирає та не розголошує третім особам вашу персональну інформацію, ця інформація використовуватиметься виключно з метою надання вам максимально вичерпної відповіді та буде видалена одразу після надання відповіді, якщо інше не передбачено чинним законодавством. У разі надсилання на електронну пошту au.moc.sulp-latipac%40rotidua вашого резюме як кандидата на певну вакансію, ваші персональні дані будуть внесені до «Бази персональних даних у сфері трудових відносин та персоналу».

 • Які персональні дані ми не збираємо

  Ми не збираємо персональні дані, щодо обробки яких законодавством встановлені певні вимоги, наприклад, такі, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні, релігійні або світоглядні переконання, чи членство в політичних партіях та професійних спілках або дані про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, застосування заходів в межах досудового розслідування, вжиття заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», вчинення щодо фізичної особи тих чи інших видів насильства, місцеперебування та/або шляхи пересування фізичної особи, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, дані стосовно стану здоров'я чи дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації (відповідно до статті 7 Закону), а також інші персональні дані, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, визначені Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Ми не перевіряємо достовірність персональної інформації, наданої вами, і не маємо можливості оцінювати вашу дієздатність. Однак ми виходимо з того, що ви надаєте достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримуєте цю інформацію в актуальному стані.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: вул. Кирилівська,14-18, офіс 49, м. Київ, 04080, Україна. Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних шляхом реєстрації на Сайті або відправки запиту (заявки).

МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ваші персональні дані використовуються з метою забезпечення надання інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації, відповідно до Законів України, в тому числі, але не виключно «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також у відповідності з Правилами використання Сайту та інших актів, що регулюють діяльність Капітал Плюс.
Ми обробляємо ваші персональні дані для наступних цілей:
● інформування про послуги, надання порад і рекомендацій щодо послуг, які можуть зацікавити вас або особу, на яку ви працюєте, які б відповідали вашим уподобанням, де це потрібно● укладання та виконання договору з вами чи особою, на яку ви працюєте● реклами й продажу, а також надання інформації про наші послуги● адміністрування Сайту та для здійснення внутрішніх операцій, включаючи виправлення недоліків, аналіз даних, тестування, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних● покращення Сайту для забезпечення представлення контенту у найбільш ефективний спосіб● гарантування безпеки перебування на Сайті● таргетування рекламних матеріалів● розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти та дзвінків● порівняння персональних даних для підтвердження їх точності і перевірки їх третіми сторонами у випадках, передбачених законодавством.
Капітал Плюс не продає ваші персональні дані.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті (якщо такий існує), його персональні дані також автоматично видаляються.

ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ cookie

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на вашому пристрої (наприклад, комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого ви відвідуєте Сайт). Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері до моменту видалення їх вами або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто, зберігаються тільки до закриття браузера. Також файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).
Важливо:
● при повторному відвідуванні вами Сайту, дані файлів cookie оновлюються● у більшості випадків веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на вашому пристрої● відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
Ми дбаємо про своїх Користувачів і намагаємось зробити перебування на Сайті максимально комфортним. Для цього нам необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, уподобання та інтереси Користувача. Аналіз за допомогою файлів cookie допоможе нам поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сайту.

 • Категорії файлів cookie

  Ми використовуємо такі категорії файлів cookie (за класифікацією Міжнародної Торгової палати (International Chamber of Commerce):● строго необхідні файли cookie – потрібні для вашого пересування по веб-сторінці, здійснення пошуку по Сайту, здійснення запам'ятовування ваших попередніх дій при переході на попередню сторінку в тій же сесії● експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на вашому пристрої між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для вас, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т. д. Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей● функціональні файли cookie – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на вашому пристрої між сеансами веб-браузера. Дані файли cookie також дозволяють вам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами. Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану вами інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом● цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може вас зацікавити. Ці дані зберігаються на вашому пристрої між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування вами інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту. Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу● cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики: для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, ми користуємось послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на вашому пристрої під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

 • Використання Google Analytics

  Ми використовуємо Google Analytics для раціоналізації нашого Сайту шляхом оптимізації трафіку та інтеграції та оптимізації веб-сторінок у разі потреби. Google Analytics – це сервіс, що пропонується компанією Google Inc. («Google»), який генерує детальні статистичні дані про трафік і джерела трафіку веб-сайтів, а також оцінює конвертацію та продажі. GoogleAnalytics використовує файли cookie, що зберігаються на вашому комп'ютері та дають можливість аналізувати, як користувачі використовують наш Сайт.Умови використання Google Analytics

 • Управління файлами cookie

  Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того, щоб їх відключити, скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.
  Microsoft EdgeMozilla FirefoxGoogle ChromeOperaSafari for macOS
  Важливо:конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися; варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie; відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту. Щоб звернутися до нас з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення електронною поштою на au.moc.sulp-latipac%40rotidua. Якщо ви не погоджуєтесь з використанням файлів cookie або навмисно видаляєте усі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту вам буде повторно запропоновано включення та використання файлів cookie. Інформація про вас, яка отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ

При використанні вами Сайту на його сторінках можуть бути присутніми коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет-ресурси і треті особи отримують ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає ваш браузер.
Такими інтернет-ресурсами можуть бути:системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.);соціальні плагіни мереж (наприклад, Facebook, Twitter та ін.);чат-боти (ManyChat, Chatfuel та ін.).
Використання нами зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ми не зберігаємо і не обробляємо. Відповідно, якщо ви в силу будь-яких причин не бажаєте, щоб зазначені сервіси отримували доступ до ваших персональних даних, ви можете за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).

БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

Сайт не призначений для неповнолітніх Користувачів. Ми дуже серйозно ставимось до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв'язку з чим звертаємось до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використанні Сайту.

ВЗАЄМОДІЯ КАПІТАЛ ПЛЮС З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відносно вашої персональної інформації зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання вами інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, добровільно і усвідомлено переданої нам останніми. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим ми рекомендуємо переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими вас можуть ідентифікувати.

 • Можливі випадки передачі персональних даних

  Ми можемо передавати ваші персональні дані:● будь-яким членам нашої групи● окремим третім особам, включаючи: наших бізнес-партнерів, клієнтів, постачальників та субпідрядників для виконання будь-якого договору, який ми укладаємо, або інших угод, що виникають зазвичай в ході роботи з вами чи особою, на яку ви працюєте● нашим аудиторам, юридичним радникам та іншим професійним консультантам або постачальникам послуг.Ми можемо передавати дані, отримані через наш Сайт:провайдерам аналітики й пошукових систем, які допомагають нам вдосконалювати та оптимізувати наш Сайт у відповідності з положеннями пункту про використання файлів cookie цієї Політики.

 • Інші випадки передачі даних

  Ми можемо поширювати ваші персональні дані третім особам:● у випадку, якщо ми продаємо або купуємо будь-який бізнес чи активи. У цьому випадку ми можемо розкривати ваші персональні дані потенційному продавцеві чи покупцеві такого бізнесу або активів, дотримуючись умов цієї Політики● якщо ми або всі наші активи будуть придбані сторонніми особами, персональні дані, які вони отримають про своїх клієнтів, будуть одним із переданих активів● якщо ми будемо зобов'язані передати ваші персональні дані з метою виконання будь-яких юридичних зобов'язань або для виконання чи дотримання умов договору, умов постачання послуг та інших угод укладених із вами; або для захисту прав, майна, а також безпеки Капітал Плюс, наших клієнтів, працівників, підрядників чи інших користувачів. Це включає обмін інформацією з іншими компаніями та організаціями (в тому числі правоохоронними органами) з метою захисту від шахрайства та інших ризиків.

 • Зобов'язання третіх осіб

  Треті особи, які отримали від нас доступ до персональних даних, зобов'язані надалі не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України.

Конфіденційність активності суб'єктів персональних даних на Сайті

Відомості про вашу активність (трафік) на Сайті, які проходять через мережу або вашу електронну пошту, захищені відповідно до законодавства. Тобто, ми жодним чином чи способом не порушуємо таємницю «активності» при використанні вами сервісів Сайту.

Захист персональних даних

Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Капітал Плюс. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню. Ми надаємо доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Капітал Плюс. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ви повинні знати, що інші інтернет-сайти, куди ведуть посилання з нашого Сайту або з електронних листів Капітал Плюс, можуть мати іншу політику конфіденційності, що відрізняється від цієї Політики. Щоб забезпечити захист вашої конфіденційності, радимо вам ознайомитися із положеннями конфіденційності цих веб-сайтів, додатків або інших цифрових ресурсів.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами вашої згоди, наданої володільцю персональних даних, на обробку цих даних або відповідно до вимог закону. Ви маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Ваш доступ до даних про себе здійснюється безоплатно.

Права суб'єкта персональних даних

Ми доводимо до вашого відома про ваші права як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:● знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом● отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані● на доступ до своїх персональних даних● отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних● пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних● пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними● на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи● звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду● застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних● вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди● відкликати згоду на обробку персональних даних● знати механізм автоматичної обробки персональних даних● на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки.Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були вами надані нам відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо ваших персональних даних, які обробляються нами, будь ласка, звертайтеся до нас електронною поштою на au.moc.sulp-latipac%40rotidua або напишіть листа на адресу: вул. Кирилівська,14-18, офіс 49, м. Київ, 04080, Україна.

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення вас про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики нами буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.
Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики, ви маєте право направляти через Сайт або за адресою: au.moc.sulp-latipac%40rotidua.

З повагою, ваш КАПІТАЛ ПЛЮС