+38 044 502 6718

про

Капітал Плюс

у фактах


ми гарантуємо фінансову та податкову безпекудля ведення бізнесу в Україні  Доброчесність

  Прозорість

  Надійність

  Справедливість

  Етика

  Громадська ініціатива

наші шляхи

Аудиторську фірму «Капітал Плюс» засновано 22 березня 1999 року

  icon
  Діяльність ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» на ринку аудиту України легалізована відповідно до:
  ● чинного законодавства України — Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
  ● прийнятих Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності)
  ● Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, перевірки, інших гарантій та супутніх послуг
  ● рішення Органу суспільного нагляду з питань аудиторської діяльності
  ● рішення Аудиторської палати України (АПУ)
  icon
  ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» присвоєно ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30371406
  Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII, який набрав чинності 10 січня 2018 року, суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
  icon
  ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 2069 у розділах:● Суб'єкти аудиторської діяльності●  Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язкові перевірки фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
  Відповідно до част. 2 статті 43 «Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності перед третіми особами» Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» — суб’єкт аудиторської діяльності, який проводить обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язаний мати договір страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, укладений у порядку та на умовах, встановлених Національним банком України, та затверджений Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
  icon
  ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» має чинний договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності (при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності), укладений відповідно до вимог законодавства
  Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» {частина третя статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022} — суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також об’єднання страховиків, обов’язковість створення яких передбачено законодавством, зобов’язані проходити контроль якості аудиторських послуг на не рідше одного разу на три роки
  icon
  У 2021 році ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» пройшла зовнішній аудит якості аудиторських послуг, проведений комісією Аудиторської палати України з питань контролю якості та професійної етики, та відповідно до законодавства України визнана такою, що виконала обов'язкові рекомендації, надані за результатами перевірки щодо контролю якості аудиторських послуг


більшепро «Капітал Плюс»

  ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» — товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване відповідно до законодавства України за адресою: вулиця Кирилівська (Фрунзе), будинок 14-18, квартира 49, м. Київ, 04080, ідентифікаційний код 30371406
  Статутний капітал – 300 тис. грн. Власниками ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» є фізичні особи — резиденти України: Тетяна Шевцова (75%), керуючий партнер та генеральний директор фірми, та Оксана Набоченко (25%), партнер та генеральний директор компанії
  Відповідно до Статуту органом управління є Загальні збори учасників та Генеральний директор.
  Наглядова рада не створена
  Виконавчим органом є Генеральний директор — одноосібний виконавчий орган Товариства
  Керівництво операційною діяльністю з усіх питань здійснює Рада партнерів.Організаційна структура включає управління, відділ аудиту (надає аудиторські послуги) і ряд адміністративних підрозділів
  За багато років успішної роботи на ринку аудиторських послуг Аудиторська фірма «Капітал Плюс» зарекомендувала себе як надійного партнера, аудитора з бездоганною діловою репутацією
  Завдяки багаторічній співпраці з клієнтами з різних галузей, сфер комерції, ринку фінансових послуг, а також з представництвами іноземних компаній «Капітал Плюс» має всебічні широкі знання, багатий досвід і глибоке розуміння актуальних проблем, питань, та вимог бізнес-середовища
  Прагнучи не обмежуватися лише вирішенням внутрішніх проблем своїх клієнтів, Компанія в особі свого керівництва активно займається громадською діяльністю
  Це дозволяє брати участь у розробці законопроєктів та нормативно-правових актів та безпосередньо впливати на вдосконалення чинної законодавчої бази та вирішення спірних питань

25

РОКИ НАДІЙНОЇ СПІВПРАЦІ

Капітал Плюс працює на українському аудиторському ринку з 1999 року. За 25 років компанія зарекомендувала себе як надійного партнера, кваліфікованого радника та фахового аудитора

1406

РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ

Команда працює над системними складними проєктами у сферах аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування, банківської справи та юриспруденції

15

КОМПЕТЕНТНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Більшість спеціалістів компанії мають досвід роботи понад 20 років та були залучені до складних проєктів та системних процесів з лідерами українського підприємництва

деякі факти

1

хто

Співзасновниками компанії «Капітал Плюс» стали Тетяна Шевцова та Оксана Набоченко, незмінні керівники з перших днів і до сьогодні

 • Illustration

  Тетяна Шевцова

  Керуючий партнер

 • Illustration

  Оксана Набоченко

  Партнер | Аудитор

2

скільки

Українська група аудиторських компаній «Капітал Плюс» — це 2 окремі фірми, які працюють під єдиним брендом і є пов’язаними особами: ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» (код ЄДРПОУ 30371406) та ТОВ «Аудиторська компанія «Капітал Плюс» (код ЄДРПОУ 35961215)

 • 2


3

що

Група «Капітал Плюс» надає послуги аудиту та підтвердження, консалтингу, фінансового консалтингу, послуги з управління ризиками, оподаткування та інші супутні послуги українським клієнтам і міжнародним групам компаній у всіх секторах економіки


4

як швидко

Завдяки націленості на високі стандарти та відповідальність у роботі «Капітал Плюс» одним із перших в Україні у 2009 році успішно пройшов зовнішній аудит контролю якості аудиторських послуг, проведений Комісією Аудиторської палати України з контролю якості та професійної етики

 • 2009


НАША ІСТОРІЯ

calendar date

22 березня 1999

день заснування «Капітал Плюс»

30 березня 2001

ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» включено до Реєстру аудиторських організацій та індивідуальних аудиторів (Свідоцтво № 2069 від 30.03.2001 р.)

17 серпня 2006

стали членом Спілки підприємців малого та середнього бізнесу України
(Свідоцтво № 1592 від 17.08.2006 р.)

26 червня 2008

ТОВ «Аудиторська компанія «Капітал Плюс» включено до Реєстру аудиторських організацій та індивідуальних аудиторів(Свідоцтво № 4165 від 26.06.2008 р.) 

Artboard 6

24 Вересня 2009

пройшли першу зовнішню перевірку контролю якості аудиторських послуг (Сертифікат № 205/11 від 24.09.2009 р.)

НАШІ ЦІННОСТІ

icon

ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ

Капітал Плюс має необхідні свідоцтва Аудиторської палати України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, включена до реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, регулярно проходить перевірку контролю якості аудиторських послуг.

icon

СТРАХУВАННЯ професійної відповідальності

Аудиторська діяльність Капітал Плюс застрахована на основі Договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності зі страховою компанією «ВЕЛТЛІНЕР» на 10 млн грн.

icon

КОДЕКС ДОБРОЧЕСНОСТІ
та корпоративної етики

Компанія підтримує міжнародні норми комплаєнсу та впроваджує корпоративні норми етики в роботі з клієнтами, партнерами та співробітниками для гарантій відповідальності працівників, конфіденційності, запобігання корупції та конфлікту інтересів, підтримання добросовісної конкуренції.

icon

ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ та суспільна діяльність

Лідери компанії беруть участь у розробці та вдосконаленні податкового законодавства, роботі вітчизняних і міжнародних асоціацій та організацій. Це дозволяє впливати на розвиток національної системи права та представляти інтереси українських компаній на міжнародному рівні.

Illustration


За результатами 2019 фінансового рокуми, на думку аналітиків ринку, входили до числа

TOP-20 найбільших аудиторських фірм України

наш трофей

Будь-яка перемога, як велика так і мала, є величезним натхненням

переможець

Капітал Плюс

рік

2010

нагорода

Український фінансовий Олімп

категорія за 2009 рік

Кваліфікований аудит та консалтинг

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

«Спеціалісти Аудиторської фірми «Капітал Плюс» проявили високу компетентність при розв'язанні складних питань бухгалтерського та податкового обліку та зарекомендували себе як відповідальні партнери, що виконують взяті на себе зобов'язання в строк та з високою якістю. Упродовж співпраці з Аудиторською фірмою «Капітал Плюс» з 1999 року ми задоволені роботою її спеціалістів, тому ПАТ «Полтавський ГЗК» рекомендує фірму як професійного та надійного партнера у сфері надання аудиторських послуг»

FERREXPO

Микола КладієвЗаступник Голови Правління з фінансових питань

«За час плідної співпраці Аудиторська фірма «Капітал Плюс» показала високу якість роботи аудиторів, відповідальність та готовність розв'язувати складні питання в діяльності підприємства. Після довгої співпраці ТОВ «Авто Просто» планує й надалі співпрацювати з Аудиторською фірмою «Капітал Плюс» і рекомендує її для замовлення аудиторських послуг іншими фінансовими установами»

AVTOTAK

Наталія ГутварьоваГолова Правління

працюймо разом!

Тисніть кнопку та отримуйте повний аналіз вашого бізнесу!