+38 044 502 6718

Угода між Україною та ОАЕ: Що зміниться в оподаткуванні?

26.09.2021

Illustration

Чинні умови оподаткування, передбачені Угодою між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал (далі – Угода), незабаром зазнають змін.8 вересня 2021 Верховною Радою було ратифіковано Протокол про внесення змін до Угоди між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (далі – Протокол). Для набрання чинності Протоколом, Договірні Держави повинні письмово повідомити одна одну дипломатичними каналами про завершення всіх процедур у відповідності з національним законодавством.

Дія Протоколу про внесення змін поширюється:● стосовно податків, утриманих у джерела, на суми, сплачені або перераховані нерезидентам станом на або після першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом;● стосовно інших податків за податкові роки, що починаються станом на або після першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом.Розглянемо основні положення даного Протоколу про внесення змін у порівнянні із діючою Угодою.

Яких податків стосується
Угодою було передбачено наступні податки в Україні, на які поширюється ця Угода:– податок на прибуток підприємств,– прибутковий податок з громадян.Протоколом же було приведено понятійний апарат у відповідність нормам чинного законодавства України та замінено поняття «прибутковий податок з громадян» на «податок на доходи фізичних осіб».Також, згідно з Протоколом, було розширено поняття прибутку, що одержується від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях відповідно до статті 8 «Міжнародний та повітряний транспорт»:

Illustration

Оподаткування пасивних доходівДотримуючись основних світових тенденцій боротьби із ухиленням від сплати податків, зміни, внесені Протоколом, торкнуться і так званих пасивних доходів, а саме: дивідендів, процентів, роялті.Стосовно дивідендів, чинною залишається ставка 5% податку у джерела виплати, за умови, що отримувач доходів:– володіє безпосередньо принаймні 10% відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди,– є фактичним власником щодо таких дивідендів.Протоколом буде знято наразі існуюче обмеження щодо дії пільгового оподаткування, передбаченого статтею «Дивіденди» Угоди, під час виплат компаніям з такою формою власності, як партнерство.Окрім того, Протоколом уточнено, що у разі невиконання вищезазначених умов для застосування пільгової ставки 5%, буде застосовуватись ставка 15 % від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.
Стаття «Проценти» Угоди також зазнає відчутних змін. Так, оновлена ставка оподаткування процентів у країні, яка є джерелом доходу, становитиме 5% від загальної суми процентів (раніше – 3%) за умови що одержувач є фактичним власником процентів.
Також, Протоколом передбачено зміни у оподаткуванні роялті у джерела виплати, за умови, що отримувач є фактичним власником роялті, а саме:

Illustration

Особливості застосування
Окрім того, Протоколом передбачено викладення в новій, розширеній редакції статті «Обмін інформацією», та удосконалення процедури обміну податковою інформацією між компетентними органами України та Об'єднаних Арабських Еміратів.Також, після набрання чинності змінами, внесеними Протоколом, Угода доповниться двома новими статтями. Перша із них – «Право на отримання вигід» – передбачає запровадження так званого тесту основної мети (principal purpose test, РРТ), який призначений не допустити зловживання пільгами, що надає Угода. Так, у разі якщо можна дійти обгрунтованого висновку, що отримання вигоди, передбаченої Угодою, було однією з головних цілей операції, такі вигоди (зокрема, понижені ставки податку), не надаються.Водночас, слід зауважити, що аналогічні вимоги уже містились в Угоді з 2020 року завдяки MLI-модифікації положень та застосовувались під час практичного застосування норм Угоди.Ще одною новою статтею Угоди стане стаття «Дохід від вуглеводнів», яка передбачає безумовне право на застосування компетентними органами договірних держав своїх національних законів та правил, що стосуються оподаткування доходів та прибутку, отриманих від вуглеводнів на території відповідної договірної держави.
Завершуючи огляд змін до Угоди між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами, варто зазначити, що встановлені Протоколом ставки та умови оподаткування є подібними до ставок та умов, встановлених міжнародними угодами України з іншими країнами.На черзі ж – зміни до Конвенції із Данією. На сьогоднішній день Протокол про внесення змін до зазначеної Конвенції знаходиться на розгляді у законодавця. Ми слідкуватимемо за подальшим розвитком подій та триматимемо Вас в курсі.

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ У PDF
Якщо у Вас є запитання або Вам потрібна консультація з питань податкового декларування, будь ласка, зв’яжіться з нами, ми зможемо Вам допомогти!


ТЕТЯНА ШЕВЦОВАСЕОau.moc.sulp-latipac%40avostvehs.t+38 (050) 310 99 03

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЕНКОДиректор департаменту консалтингуau.moc.sulp-latipac%40oknelynad.o+38 (063) 692 95 00

Illustration

вул. Гончарна, 9-А
м. Київ, Україна, 04071
www.capital-plus.com.ua