+38 044 502 6718

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: для кого, коли та як?

09.12.2020

Illustration

Появу особливого порядку оподаткування контрольованих іноземних компаній (англ. Controlled Foreign Corporation or Company, скор. CFC) (далі — КІК) у вітчизняному податковому законодавстві навряд чи можна вважати несподіванкою. Подібний порядок існує в багатьох країнах і спрямований він, у першу чергу, на фізичних осіб, які володіють офшорними компаніями.
Фактично оподаткування КІК робить використання таких компаній значно менш привабливим або взагалі позбавляє його сенсу. А постійне розширення обміну інформації між податковими органами різних країн робить спроби ухилитися від розкриття інформації про КІК досить небезпечними.
Чинне регулювання
Зазначений механізм має запрацювати з 1 січня 2021 року, хоча зараз розглядається можливість перенесення запровадження цих норм на рік. І поки норми щодо КІК не почали діяти, українським власникам іноземних компаній потрібно вирішити, як працювати з ними далі, і чи не краще взагалі їх ліквідувати. Останню можливість податкове законодавство теж передбачило, надавши фізичним особам можливість ліквідувати іноземні компанії без сплати податків.
Згадка про безподаткову ліквідацію з’явилась у ПКУ після того, як Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX (далі — Закон № 466) його було доповнено п. 170.131 ст. 170 «Оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній».
Відповідно до зазначеного пункту, не підлягають оподаткуванню ПДФО доходи у грошовій або натуральній формі, отримані при ліквідації іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою).
Причому таке звільнення можливе в разі дотримання двох умов:
процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2020 року (не пізніше 31 грудня 2021 року — у разі, якщо рішення акціонерів або інших уповноважених осіб про ліквідацію прийняте не пізніше 30 червня 2020 року);
платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої іноземної юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до МСФО, на дату прийняття рішення про розподіл майна в якості виплати доходу у зв'язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи.
Вказаною нормою передбачено кілька виключень, коли ліквідація може тривати понад встановлений цим пунктом строк.
Зокрема, у разі, якщо рішення акціонерів про ліквідацію прийнято до 1 липня 2020 року, однак процедура ліквідації не може бути завершена до 31 грудня 2020 року у зв'язку з обмеженнями або вимогами, встановленими особистим законом іноземної юридичної особи, чи у зв'язку з участю іноземної юридичної особи в судовому спорі, умова щодо строків завершення процедури ліквідації вважається виконаною, якщо процедура ліквідації завершена протягом 365 послідовних календарних днів після дати завершення дії таких обмежень.
Аналогічне перенесення строків ліквідації передбачено і для випадків, коли особистим законом встановлено вимоги щодо мінімального періоду володіння платником податків акціями (частками, паями) цієї іноземної юридичної особи.
Коригування строків
Враховуючи, що Закон № 466 було підписано з великою затримкою, на момент такого підписання зазначені строки виглядали нереалістичними. До того ж парадоксальною виглядала ситуація, коли п. 170.131 ст. 170, який має набрати чинності лише 1 січня 2021 року, визначає порядок дій платника податку у 2020 році.
Розуміючи це, законодавці врегулювали зазначене питання в п. 27 Закону України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ. Відповідно до зазначеного закону, підрозділ 1 Перехідних положень ПКУ було доповнено п. 14.
Нова норма встановила, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020 — 2021 податкові (звітні) періоди тимчасово не включаються доходи у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:
процедура ліквідації (припинення) розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року;
платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) рік складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи, складеної відповідно до МСФЗ, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв'язку з ліквідацією.
Зазначена норма набула чинності з 8 серпня 2020 року, і на сьогодні діє, на чому наголошують податківці в Інформаційному листі № 16.
Тому норма п. 170.131 ст. 170 ПКУ, яка, як ми зазначали, має набрати чинності лише з 1 січня 2021 року, на сьогодні на проведення безподаткової ліквідації не впливає. Утім і залишитися в первинному стані вона не може, адже в цьому випадку з 1 січня 2021 року виникнуть суперечності між її вимогами та вимогами п. 14 підрозділу 1 Перехідних положень ПКУ.
Нові пропозиції законодавців
7 вересня 2020 року до Верховної Ради України подано проєкт Закону України
№ 4065 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування».
Законопроєкт № 4065 має змінити строки застосування звільнення від оподаткування доходів, отриманих при ліквідації (припиненні) іноземної юридичної особи, що передбачені п. 170.131 ст. 170 ПКУ. Таке звільнення діятиме за умови, що процедура ліквідації розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року.
Також мають бути перенесені норми, що стосуються неможливості дотримання строків ліквідації іноземної компанії внаслідок вимог закону, судових процесів або вимог до мінімального строку володіння акціями.
Таким чином, на сьогодні фізичні особи, які володіють іноземними компаніями, мають можливість ліквідувати їх без сплати податків до кінця 2021 року. Але оскільки процедура такої ліквідації потребує документального підтвердження вартості отриманого майна та може виявитися досить тривалою, думати про це потрібно починати вже зараз.

Якщо у Вас є запитання або Вам потрібна консультація з питань податкового декларування, будь ласка, зв’яжіться з нами, ми зможемо Вам допомогти!

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ У PDF
ТЕТЯНА ШЕВЦОВАСЕОau.moc.sulp-latipac%40avostvehs.t+38 (050) 310 99 03
КОНСТЯНТИН КРАСНОУХОВCOOau.moc.sulp-latipac%40vohkuonsark.k+38 (050) 462 48 83

Illustration

вул. Гончарна, 9-А
м. Київ, Україна, 04071
www.capital-plus.com.ua