+38 044 502 6718

Нідерланди-Україна: що зміниться в Конвенції про уникнення подвійного оподаткування?

23.06.2021

Illustration

15 червня 2021 року Верховна Рада ратифікувала Протокол між Україною і Королівством Нідерландів про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.
На сьогодні у відносинах між Україною та Нідерландами діє міждержавна українсько-нідерландська Конвенція про уникнення подвійного оподаткування, яка набрала чинності в листопаді 1996 року.
Зазначені зміни внесено для приведення положень Конвенції до Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо податків на доходи й капітал та новітніх стандартів. Як це вже неодноразово відбувалося за останній час, такі зміни йдуть не на користь платникам податків. Що ж змінилося?
Податки
Положення Конвенції (як було)
Нідерланди:● податок на доходи● податок на заробітну плату● податок на дивіденди● податок на майно● податок на компанії, включно з часткою Уряду в чистих прибутках від експлуатації природних ресурсів, що стягується згідно з Законом про видобуток корисних копалин від 1980 року (Minjwet 1980) стосовно концесій, виданих після 1967 року, або згідно із Законом Нідерландів про видобуток корисних копалин на континентальному шельфі від 1965 року
Україна:прибутковий податок із громадянподаток на доходи підприємств
Положення Протоколу (як стане)
Нідерланди:податок на доходи податок на заробітну платуподаток на дивідендиподаток на доходи компаній, включно з часткою Уряду в чистих прибутках від експлуатації природних ресурсів, що стягується згідно з Законом «Про видобуток корисних копалин»
Україна:податок на доходи фізичних осіб;податок на прибуток підприємств

Таким чином, якщо з боку України відбудеться виключно приведення назв податків у відповідність до сучасного законодавства, то з переліку податків Нідерландів виключено податок на майно.
Дивіденди
Зміни передбачають оподаткування дивідендів за ставкою 5 % ‒ якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж партнерство), яка безпосередньо володіє щонайменше 20 % капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та 15 % ‒ в усіх інших випадках. Така норма була передбачена й у Конвенції. А от випадки, коли оподаткування передбачалося лише в країні отримувача дивідендів, змінилися. Зараз дивіденди оподатковуватимуться лише в країні отримувача за умови, що одержувачем — фактичним власником дивідендів, є:
● компанія (інша, ніж партнерство), чия інвестиція в капітал компанії, що виплачує дивіденди, гарантована або застрахована іншою Договірною Державою, центральним банком іншої Договірної Держави або будь-яким агентством чи органом (включно з фінансовим інститутом), яким володіє або який контролює ця Договірна Держава;● пенсійний фонд іншої Договірної Держави.
Нагадаємо, що чинна Конвенція передбачає оподаткування лише в країні отримувача, якщо отримувачем є компанія (інша, ніж партнерство), яка:● володіє прямо щонайменше 50 відсотками капіталу компанії,● сплачує дивіденди● здійснює інвестицію в розмірі щонайменше 300 000 доларів США або їхнього еквіваленту.
Після внесення змін така можливість зникне, і дивіденди в таких компаніях оподатковуватимуться в країні, де нараховуються дивіденди за ставкою, що не перевищує 5 %.
Проценти
Відповідно до Протоколу проценти, що виникають у Договірній Державі та сплачуються резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій Державі. Однак якщо фактичний власник процентів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 відсотків від загальної суми процентів.
Нагадаємо, що чинна Конвенція передбачає можливість оподаткування таких процентів за ставкою, що не перевищує 2 %, у випадку, коли:● проценти, що виникають, сплачуються за будь-яким кредитом будь-якого характеру, наданим банком або будь-якою іншою фінансовою організацією, включно з інвестиційними й ощадними банками, а також страховими компаніями;● проценти, що виникають, сплачуються покупцем механізмів та обладнання у зв’язку з продажем у кредит.
В усіх інших випадках ставка не повинна перевищувати 10 відсотків загальної суми процентів.
Таким чином, після внесення змін діятиме єдина ставка 5 відсотків для всіх видів кредитів (за винятком деяких специфічних процентів, передбачених п. 3 ст. 11 Конвенції).
Роялті
Протокол передбачає збільшення розміру ставки оподаткування роялті, які сплачуються за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи й патент, торговельну марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, ‒ з 0 до 5 відсотків.
Крім цього, Протокол вносить і чимало інших новацій. Зокрема, у новій редакції викладено статтю щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією. Також Договірні Держави погоджуються надавати одна одній допомогу в стягненні податкових вимог.
Змінено норми щодо застосування права на отримання переваг. Зокрема, переваги не будуть надаватися щодо виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб’єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.
Дія Протоколу про внесення змін поширюється:● щодо податків, утриманих у джерела, на суми, сплачені або перераховані нерезидентам станом на або після першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом;● на інші податки з податкових років, що починаються станом на або після першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом.
Договірні Держави повинні письмово повідомити одна одній дипломатичними каналами про завершення всіх процедур у відповідності з національним законодавством, необхідних для набрання чинності Протоколом.

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ У PDF
Якщо у Вас є запитання або Вам потрібна консультація з питань податкового декларування, будь ласка, зв’яжіться з нами, ми зможемо Вам допомогти!


ТЕТЯНА ШЕВЦОВАСЕОau.moc.sulp-latipac%40avostvehs.t+38 (050) 310 99 03

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЕНКОДиректор департаменту консалтингуau.moc.sulp-latipac%40oknelynad.o+38 (063) 692 95 00

Illustration

вул. Гончарна, 9-А
м. Київ, Україна, 04071
www.capital-plus.com.ua