+38 044 502 6718

Четвертина або половина. Порядок застосування та розміри штрафів за валютні порушення

02.06.2021

Illustration

26 травня Постановою Кабінету міністрів України № 524 було затверджено Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства (далі — Порядок).
Кого це стосується?Порядок визначає механізм застосування ДПС та її територіальними органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства та встановлює розмір штрафних санкцій. Зазначимо, що дія Порядку не поширюється на порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.Дія Порядку поширюється на юридичних осіб (крім уповноважених установ), які порушили вимоги валютного законодавства. Зазначимо, що винятки для уповноважених установ передбачені ст. 15 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон), відповідно до якої власне і прийнято зазначений Порядок.Нагадаємо, що відповідно до цієї статті НБУ надано право приймати порядок застосування заходів впливу, у тому числі розмір штрафних санкцій щодо уповноважених установ, а саме банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію НБУ. Що ж стосується всіх інших юридичних осіб, то порядок застосування заходів впливу та розмір штрафних санкцій для них має приймати Кабмін.
Про які ж порушення йдеться?Відповідно до п. 4 Порядку, штрафні санкції застосовуються до юридичних осіб за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом та/або визначених нормативно-правовими актами НБУ, які прийняті відповідно до Закону. Мова, зокрема, йде про Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженому постановою Правління НБУ від 2.01.2019 р. № 5. Маються на увазі:· проведення розрахунків за валютними операціями;· торгівля валютними цінностями та транскордонний переказ валютних цінностей;· здійснення окремих операцій в іноземній валюті;· здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.Які конкретно порушення маються на увазі — Порядок не деталізує. Тому податківці, очевидно, самі будуть відшукувати цікаві їм порушення в Законі. Зокрема, може йтися про порушення, встановлені ст. 5 Закону, відповідно до якої розрахунки на території України проводяться виключно в гривні (крім передбачених виключень), і торгівлю валютними цінностями, що здійснюється не через уповноважені установи (ст. 6 Закону) тощо.
Які штрафи передбачено?Штрафні санкції встановлюються в розмірі 25 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства. У випадку, коли штраф застосовується за ті ж самі дії, вчинені повторно юридичною особою, до якої впродовж року було застосовано штраф за таке порушення, розмір штрафу складе вже 50 відсотків суми операції, проведеної з порушеннями.Водночас необхідно брати до уваги наступне:· Штрафні санкції перераховуються в національну валюту за офіційним курсом НБУ, встановленим на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення, встановленого в результаті перевірки.· Санкції застосовують упродовж шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.· Днем виявлення порушення є дата складення акта документальної або фактичної перевірки юридичної особи.За результатами таких перевірок податкові органи виписують податкові повідомлення-рішення (ППР). Такі ППР можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. При чому адміністративне оскарження ППР або інших рішень податкових органів здійснюється в порядку, визначеному ПКУ.
Зазначимо, що Порядок встановлює лише загальні вимоги щодо процедури накладання штрафів. Водночас ні Закон, ні Порядок не уповноважують ДПС чи інший орган розробити більш детальний нормативний документ.

Якщо у Вас є запитання або Вам потрібна консультація з питань податкового декларування, будь ласка, зв’яжіться з нами, ми зможемо Вам допомогти!


ТЕТЯНА ШЕВЦОВАСЕОau.moc.sulp-latipac%40avostvehs.t+38 (050) 310 99 03

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЕНКОДиректор департаменту консалтингуau.moc.sulp-latipac%40oknelynad.o+38 (063) 692 95 00

Illustration

вул. Гончарна, 9-А
м. Київ, Україна, 04071
www.capital-plus.com.ua