+38 044 502 6718

Будівля чи споруда?

04.12.2020

Illustration

Згідно з Податковим кодексом, об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до пп. 266.2.1 ст. 266 ПКУ є об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частини.
Відповідні визначення та невичерпні переліки та- ких об'єктів наведені в пп. 14.1.1291 ст. 14 ПКУ:
«об'єкти нежитлової нерухомості — будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.
У нежитловій нерухомості виділяють:а) будівлі готельні — готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристи- чні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові буді- влі, будівлі для конторських та адміністра- тивних цілей;в) будівлі торговельні — торгові центри, уні- вермаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств тор- гівлі й громадського харчування, будівлі під- приємств побутового обслуговування;г) гаражі — гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;ґ) будівлі промислові та склади;д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорнібудинки);е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких нале- жать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, тощо;є) нші будівлі".
У наведеному визначенні багаторазово згадується поняття «будівлі», тлумачення якого можна знайти в пп. 14.1.15 ст. 14 ПКУ. Проте й за його допомогою не завжди вдається віднести той чи інший об'єкт нерухомості до об'єктів оподаткування:
«14.1.15. будівлі — земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності».
При цьому варто мати на увазі, що в пп. 14.1.238 ст. 14 ПКУ визначене й поняття «споруди»:
"14.1.238. споруди — земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій"
Таким чином, ПКУ чітко розділяє будівлі, що є об'єктами оподаткування, і споруди, які такими об'єктами не є. «Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка» (пп. 266.2.1 ст. 266 ПКУ).
Зазначимо, що в низці консультацій ДПС додержу- ється аналогічної думки. Зокрема в ІПК ДФС No 467/6/99−99−12−02−03−15/ІПК вiд 08.02.2019 р. «Пpо податок на нерухоме майно, вiдмінне від земельної ділянки» зазначається: «Таким чинoм, на oб'єкти нерухомості, якi не мaють ознак будівель у знaченні п.п. 14.1.15 п. 14.1 cт. 14 Kодексу та класифікуються y розділі 2 „Інженерні спо- руди“ Kласифікатора, не пoширюється визна- чення oб'єкта оподаткування Податком».
На практиці, для розуміння зазначених відмінностей, рекомендуємо ознайомитись із розділом 2 ДК 018−2000. Відповідно до нього, до споруд зокрема відносяться:трансформаторні станції та підстанції,водяні свердловини,колодязі,колектори каналізаційні, що не мають характерних ознак будівель.
Ведення ДК 018−2000 здійснює ДП «Державний НДІ автоматизованих систем у будівництві», висновки якого визнаються органами Державної податкової служби.
Розглянемо, наприклад, приміщення, яке 100% є в офісі, на виробництві, або торговельному центрі — це туалет. Якщо він є частиною будівлі, напри- клад, це одна з кімнат на поверсі, то все-ж за нього треба буде платити податок на нерухомість.
Якщо це буде окрема споруда, і ДП «Державний НДІ автоматизованих систем у будівництві» на- дасть висновки, що це споруда (а у 2 ДК 018−2000 є код 2223.1 «Місцеві каналізаційні та водостічні мережі»), то податок на нерухомість вже не пла- титься.
Крім того, ще раз звертаємо увагу, що під споруди підпадають:насосні станції (2211);споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів (2303);трансформаторні станції, підстанції (2214);споруди допоміжні газорозподільних систем та інші.
Поради від Аудиторської фірми «Капітал Плюс»:1. Проаналізуйте перелік об'єктів нерухомості, за які ви платите податок;2. Виберіть об'єкти нерухомості, які можуть підпадати під термін «споруди»;3. Зверніться до державного спеціалізованого інституту й отримайте висновок. Зверніть увагу, що таку експертизу вже провели:промислові підприємства різного профілю, будівельні організації;підприємства сільського господарства, елеватори, група компаній НІБУЛОН;підприємства енергетичного комплексу, група компаній ДТЕК;4. Якщо у висновку ваш об'єкт нерухомості буде визначений спорудою, то підстав платити податок не буде

Якщо у Вас є запитання або Вам потрібна консультація з питань податкового декларування, будь ласка, зв’яжіться з нами, ми зможемо Вам допомогти!

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ У PDF
ТЕТЯНА ШЕВЦОВАСЕОau.moc.sulp-latipac%40avostvehs.t+38 (050) 310 99 03
КОНСТЯНТИН КРАСНОУХОВCOOau.moc.sulp-latipac%40vohkuonsark.k+38 (050) 462 48 83

Illustration

вул. Гончарна, 9-А
м. Київ, Україна, 04071
www.capital-plus.com.ua