Капітал Плюс

Четвертина або половина. Порядок застосування та розміри штрафів за валютні порушення

Податки
26 травня Постановою Кабінету міністрів України № 524 було затверджено Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства (далі — Порядок).

Кого це стосується?
Порядок визначає механізм застосування ДПС та її територіальними органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства та встановлює розмір штрафних санкцій. Зазначимо, що дія Порядку не поширюється на порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Дія Порядку поширюється на юридичних осіб (крім уповноважених установ), які порушили вимоги валютного законодавства. Зазначимо, що винятки для уповноважених установ передбачені ст. 15 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон), відповідно до якої власне і прийнято зазначений Порядок.
Нагадаємо, що відповідно до цієї статті НБУ надано право приймати порядок застосування заходів впливу, у тому числі розмір штрафних санкцій щодо уповноважених установ, а саме банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію НБУ. Що ж стосується всіх інших юридичних осіб, то порядок застосування заходів впливу та розмір штрафних санкцій для них має приймати Кабмін.

Про які ж порушення йдеться?
Відповідно до п. 4 Порядку, штрафні санкції застосовуються до юридичних осіб за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом та/або визначених нормативно-правовими актами НБУ, які прийняті відповідно до Закону. Мова, зокрема, йде про Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженому постановою Правління НБУ від 2.01.2019 р. № 5. Маються на увазі:
·       проведення розрахунків за валютними операціями;
·       торгівля валютними цінностями та транскордонний переказ валютних цінностей;
·       здійснення окремих операцій в іноземній валюті;
·       здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.
Які конкретно порушення маються на увазі — Порядок не деталізує. Тому податківці, очевидно, самі будуть відшукувати цікаві їм порушення в Законі. Зокрема, може йтися про порушення, встановлені ст. 5 Закону, відповідно до якої розрахунки на території України проводяться виключно в гривні (крім передбачених виключень), і торгівлю валютними цінностями, що здійснюється не через уповноважені установи (ст. 6 Закону) тощо.

Які штрафи передбачено?
Штрафні санкції встановлюються в розмірі 25 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства. У випадку, коли штраф застосовується за ті ж самі дії, вчинені повторно юридичною особою, до якої впродовж року було застосовано штраф за таке порушення, розмір штрафу складе вже 50 відсотків суми операції, проведеної з порушеннями.
Водночас необхідно брати до уваги наступне:
·       Штрафні санкції перераховуються в національну валюту за офіційним курсом НБУ, встановленим на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення, встановленого в результаті перевірки.
·       Санкції застосовують упродовж шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.
·       Днем виявлення порушення є дата складення акта документальної або фактичної перевірки юридичної особи.
За результатами таких перевірок податкові органи виписують податкові повідомлення-рішення (ППР). Такі ППР можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. При чому адміністративне оскарження ППР або інших рішень податкових органів здійснюється в порядку, визначеному ПКУ.

Зазначимо, що Порядок встановлює лише загальні вимоги щодо процедури накладання штрафів. Водночас ні Закон, ні Порядок не уповноважують ДПС чи інший орган розробити більш детальний нормативний документ.