Капітал Плюс

Узагальнюючі податкові консультації серпня

Новини Законодавство
За результатами роботи Експертної ради з питань підготовки Узагальнюючих податкових консультацій (УПК) при Міністерстві фінансів наказами Міністерства від 20 серпня 2021 року затверджено одразу три УПК щодо:
·        питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Наказ № 480);
·        заповнення повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (Наказ № 479);
·        тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (Наказ № 478).


УПК, затверджена Наказом № 480 , надає роз’яснення щодо застосування нових правил оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів, в розрізі наступних аспектів застосування вимог Податкового Кодексу (далі – Кодекс):
·        визначення об’єкта та бази оподаткування для податку на доходи нерезидента у контрольованих операціях, відповідно до абзаців 4 – 6 підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;
·        розрахунок суми податку на доходи нерезидента з доходів, що прирівнюються Кодексом до дивідендів («конструктивних дивідендів»). Зокрема, в цій УПК пояснюються особливості застосовування формули розрахунку, наведеної в абзаці третьому підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 Кодексу; наведені правила розрахунку податкових зобов’язань у випадках, коли відповідна конвенція про уникнення подвійного оподаткування визначає максимальну ставку податку, яка може бути утримана/ сплачена з доходу нерезидента – наведено шість прикладів розрахунку суми податку на доходи нерезидента у різних сценаріях виконання податкових зобов’язань;
·        порядок застосування конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованій операції, пов’язаній з реалізацією товарів, робіт або послуг (надається покроковий алгоритм аналізу таких операцій);
·        порядок застосування конвенцій до процентів і роялті, що виплачуються у контрольованій операції та прирівнюються Кодексом до дивідендів (також у формі покрокового алгоритму);
·        особливості застосування до платежів, прирівняних до дивідендів, вимог пункту 103.2 статті 103 Кодексу щодо підтвердження наявності у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу та щодо аналізу головної мети операції;
·        розрахунок податкових зобов’язань щодо процентів та роялті, які були виплачені нерезиденту та з яких податок на доходи нерезидента було утримано раніше, ніж встановлено невідповідність умов операції принципу «витягнутої руки»;
·        вимоги до здійснення податкового контролю за оподаткуванням доходів, прирівняних до дивідендів.
Наводяться Покрокові алгоритми проведення аналізу

УПК, затверджена Наказом № 479 , роз’яснює окремі питання, пов’язані із складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК).
Зокрема надано відповіді на такі питання:
·        За якими правилами визначати розмір сукупного консолідованого доходу МГК для цілей виконання вимог Кодексу щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення відповідно до трирівневої моделі?
·        Як складати Повідомлення у випадку суттєвих зміни у МГК, до якої входить платник податків, якщо такі зміни відбуваються протягом звітного періоду?
·        Яким чином платнику податків підтверджувати достовірність інформації, зазначеної ним у Повідомленні?

В УПК, яка затверджена Наказом № 478 , зазначено, що призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не розповсюджується на подання документації з трансфертного ціноутворення.ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ У PDF

Якщо у Вас є запитання або Вам потрібна консультація з  питань податкового декларування, будь ласка, зв’яжіться з нами, ми можемо Вам допомогти!ТЕТЯНА ШЕВЦОВА

СЕО
t.shevtsova@capital-plus.com.ua
+38 (050) 310 99 03


ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЕНКО
Директор департаменту консалтингу
o.danylenko@capital-plus.com.ua
+38 (063) 692 95 00

вул. Гончарна, 9-А

м. Київ, Україна, 4 071

www.capital-plus.com.ua


Facebook | LinkedIn | Instagram